Nota korygująca – czym jest, kto i kiedy może ją wystawić?

Nota korygująca to dokument księgowy, który służy do korygowania faktury VAT. Nota korygująca może być wystawiona zarówno przez sprzedawcę, jak i przez nabywcę towaru lub usługi.

Kto może wystawić notę korygującą?

Notę korygującą może wystawić wyłącznie podmiot, który wystawił fakturę VAT, którą ma zostać skorygowana. W przypadku faktury wystawionej przez sprzedawcę notę korygującą może wystawić jedynie sprzedawca. W przypadku faktury wystawionej przez nabywcę notę korygującą może wystawić jedynie nabywca.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kiedy można wystawić notę korygującą?

Notę korygującą można wystawić w przypadku wystąpienia błędów w fakturze VAT, takich jak:

 • Błędne dane nabywcy lub sprzedawcy,
 • Błędna kwota podatku VAT,
 • Błędna kwota netto,
 • Błędny opis towaru lub usługi.

Nota korygująca może być również wystawiona w przypadku zmiany okoliczności, które miały wpływ na treść faktury VAT, takich jak:

 • Zmiana ceny towaru lub usługi,
 • Zmiana ilości towaru lub usługi,
 • Anulowanie transakcji.

Jak wystawić notę korygującą?

Nota korygująca powinna zawierać następujące informacje:

 • Numer faktury VAT, którą ma zostać skorygowana,
 • Data wystawienia faktury VAT, którą ma zostać skorygowana,
 • Opis zmian, które zostały wprowadzone w fakturze VAT,
 • Kwotę korekty,
 • Podpis wystawcy noty korygującej.

Podsumowanie

Nota korygująca to dokument księgowy, który służy do korygowania faktury VAT. Notę korygującą może wystawić zarówno sprzedawca, jak i nabywca towaru lub usługi. Nota korygująca może być wystawiona w przypadku wystąpienia błędów w fakturze VAT lub zmiany okoliczności, które miały wpływ na treść faktury VAT.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz