Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych to możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości początkowej środka trwałego w miesiącu jego przyjęcia do używania.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Warunki skorzystania z jednorazowej amortyzacji

Jednorazową amortyzację można stosować w przypadku:

  • Środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł,
  • Środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych,
  • Środków trwałych, które są wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku podatkowym, w którym zostały nabyte.

Jak obliczyć jednorazową amortyzację?

Jednorazową amortyzację oblicza się w następujący sposób:

  • Wartość początkowa środka trwałego * 100% = kwota jednorazowej amortyzacji

Przykład obliczenia jednorazowej amortyzacji

Przedsiębiorca nabywa środek trwały o wartości początkowej 5 000 zł. Kwota jednorazowej amortyzacji wynosi 5 000 zł * 100% = 5 000 zł.

Jak zaksięgować jednorazową amortyzację?

Jednorazową amortyzację księguje się w następujący sposób:

  • **Wn konto 04-03 „Amortyzacja środków trwałych”
  • Ma konto 01-1 „Środki trwałe”

Podsumowanie

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych to możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całej wartości początkowej środka trwałego w miesiącu jego przyjęcia do używania. Warunkiem skorzystania z jednorazowej amortyzacji jest, aby środek trwały spełniał określone warunki.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz