Odsetki ustawowe – jak działają?

Odsetki ustawowe to odsetki, które są naliczane od zaległych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki, faktury czy rachunki. Odsetki ustawowe są ustalane przez ustawodawcę i są niezależne od wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak działają odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe są naliczane od dnia wymagalności zobowiązania do dnia jego spłaty. Termin wymagalności zobowiązania jest określony w umowie kredytowej lub pożyczkowej.

Jak się liczy odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe są obliczane w następujący sposób:

  • Kwota odsetek = kwota zobowiązania * stopa odsetek * czas trwania zaległości

Stopa odsetek ustawowych jest ustalana przez Radę Ministrów i jest publikowana w Dzienniku Ustaw. W 2023 roku stopa odsetek ustawowych wynosi 7,2% w skali roku.

Przykład obliczenia odsetek ustawowych

Jeśli zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 10 000 zł z oprocentowaniem 5% w skali roku i nie spłaciliśmy go w terminie, to za każdy dzień opóźnienia będziemy musieli zapłacić odsetki w wysokości 0,072% od kwoty kredytu. W przypadku zaległości trwającej 30 dni, odsetki wyniosą 10 000 zł * 0,072% * 30 dni = 216 zł.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w płatnościach

Odsetki ustawowe są naliczane również za opóźnienie w płatnościach, takich jak rachunki za prąd, gaz, wodę czy czynsz. W przypadku opóźnienia w płatnościach za usługi komunalne, wysokość odsetek ustawowych jest ustalana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Odsetki ustawowe za zaległe podatki

Odsetki ustawowe są również naliczane od zaległych podatków. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, wysokość odsetek ustawowych wynosi 8% w skali roku.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podsumowanie

Odsetki ustawowe są to odsetki, które są naliczane od zaległych zobowiązań finansowych. Odsetki ustawowe są niezależne od wysokości oprocentowania kredytu lub pożyczki. Odsetki ustawowe są naliczane w następujący sposób:

  • Kwota odsetek = kwota zobowiązania * stopa odsetek * czas trwania zaległości

Stopa odsetek ustawowych jest ustalana przez Radę Ministrów lub Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dodaj komentarz