Zwolnienie ze składek ZUS – czy to możliwe?

Kto może zostać zwolniony ze składek ZUS?

Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje następującym grupom osób:

 • Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej: Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mają prawo do zwolnienia ze składek ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Zwolnienie to nazywane jest ulgą na start.
 • Osoby, które osiągają niskie przychody: Osoby, które osiągają niskie przychody, mogą zostać zwolnione ze składek ZUS na podstawie składki preferencyjnej. Składka preferencyjna wynosi 647,59 zł miesięcznie i obejmuje jedynie ubezpieczenie społeczne.
 • Osoby, które zawieszają lub rezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej: Osoby, które zawieszają lub rezygnują z prowadzenia działalności gospodarczej, mogą zostać zwolnione ze składek ZUS na podstawie zawieszenia lub rezygnacji z działalności.
 • Osoby, które osiągają dochód z rolnictwa: Osoby, które osiągają dochód z rolnictwa, mogą zostać zwolnione ze składek ZUS na podstawie ubezpieczenia społecznego rolników.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS?

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin składania wniosku zależy od rodzaju zwolnienia.

 • W przypadku ulgi na start: Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • W przypadku składki preferencyjnej: Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia osiągnięcia przychodu w wysokości równej lub przekraczającej 3 000 zł.
 • W przypadku zawieszenia lub rezygnacji z działalności: Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zawieszenia lub rezygnacji z działalności gospodarczej.
 • W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników: Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia uzyskania prawa do ubezpieczenia społecznego rolników.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwolnienie ze składek ZUS?

Do wniosku o zwolnienie ze składek ZUS należy dołączyć następujące dokumenty:

 • W przypadku ulgi na start:
  • Formularz ZUS ZZA
  • Formularz ZUS ZUA
  • Dowód osobisty lub paszport
 • W przypadku składki preferencyjnej:
  • Formularz ZUS ZZA
  • Formularz ZUS ZUA
  • Deklaracja o wysokości przychodu
  • Dowód osobisty lub paszport
 • W przypadku zawieszenia lub rezygnacji z działalności:
  • Formularz ZUS ZZA
  • Formularz ZUS ZUA
  • Dowód osobisty lub paszport
 • W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników:
  • Formularz ZUS ZZA
  • Formularz ZUS ZUA
  • Dowód osobisty lub paszport

Podsumowanie

Zwolnienie ze składek ZUS może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub którzy osiągają niskie przychody. Warto zapoznać się z warunkami zwolnienia, aby sprawdzić, czy przysługuje ono danemu przedsiębiorcy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz