KPiR — kto ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

KPiR — kto ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów?

Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to ewidencja przychodów i rozchodów przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku lub spółki partnerskiej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Obligacja prowadzenia KPiR wynika z art. 24a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem, do prowadzenia KPiR zobowiązani są przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro (w 2023 roku jest to 9 030 600 złotych).

**Przedsiębiorcy, którzy przekraczają ten limit, są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Wyjątki od obowiązku prowadzenia KPiR

Od obowiązku prowadzenia KPiR są zwolnione następujące podmioty:

  • Osoby fizyczne, które wykonują działalność gospodarczą na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli umowy te nie przewidują opodatkowania w formie karty podatkowej.
  • Osoby fizyczne, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Podsumowanie

Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, przedsiębiorstwa w spadku lub spółki partnerskiej i których przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro.

Przedsiębiorcy, którzy przekraczają ten limit, są zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości.

Warto pamiętać, że nawet jeśli przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia KPiR, to może on dobrowolnie zdecydować się na jej prowadzenie.

Prowadzenie KPiR może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić szczegółową ewidencję przychodów i rozchodów swojej działalności gospodarczej.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz