Błędy na fakturze – czy wszystkie trzeba poprawiać?


Błędy na fakturze
należy jak najszybciej poprawić, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Błędy na fakturze mogą być klasyfikowane na dwa rodzaje:

 • błędy formalne: są to błędy, które nie wpływają na wartość faktury, np. literówki w nazwie firmy, numerze NIP, itp.
 • błędy materialne: są to błędy, które wpływają na wartość faktury, np. błędna cena, stawka VAT, itp.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jakie błędy na fakturze należy poprawić?

Wszystkie błędy na fakturze należy poprawić, z wyjątkiem błędów formalnych, które nie wpływają na wartość faktury. Błędy formalne można poprawić poprzez wystawienie noty korygującej.

Jakie błędy na fakturze nie wymagają poprawy?

Błędy formalne, które nie wpływają na wartość faktury, nie wymagają poprawy. Błędy te można poprawić poprzez wystawienie noty korygującej, ale nie jest to obowiązkowe.

Jak poprawić błąd na fakturze?

Błąd na fakturze można poprawić poprzez wystawienie noty korygującej. Nota korygująca powinna zawierać następujące informacje:

 • numer i data wystawienia faktury pierwotnej,
 • opis błędu,
 • poprawną treść,
 • podpisy wystawcy faktury pierwotnej i nabywcy.

Nota korygująca powinna zostać wystawiona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla wystawcy i nabywcy.

Jakie są konsekwencje niepoprawionych błędów na fakturze?

Niepoprawione błędy na fakturze mogą mieć negatywne konsekwencje, w tym:

 • odrzucenie faktury przez nabywcę,
 • błędne rozliczenie podatku VAT,
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak uniknąć błędów na fakturze?

Aby uniknąć błędów na fakturze, należy:

 • skrupulatnie wypełniać wszystkie pola na fakturze,
 • konfrontować dane na fakturze z danymi zawartymi w zamówieniu,
 • sprawdzać poprawność danych na fakturze przed jej wydrukiem.

Dodaj komentarz