Jakie funkcje pełni faktor?


Faktor
to instytucja finansowa, która nabywa od przedsiębiorcy wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorcy, który w zamian otrzymuje natychmiastową zapłatę.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Faktor pełni następujące role:

  • Kupuje wierzytelności od przedsiębiorcy: Faktor nabywa od przedsiębiorcy wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług.
  • Wypłaca przedsiębiorcy kwotę odpowiadającą wartości wierzytelności: Faktor wypłaca przedsiębiorcy kwotę odpowiadającą wartości wierzytelności, pomniejszoną o prowizję i inne koszty związane z faktoringiem.
  • Prowadzi windykację należności: Faktor prowadzi windykację należności od dłużników przedsiębiorcy.
  • Oferuje dodatkowe usługi: Faktor może oferować dodatkowe usługi, takie jak ubezpieczenie wierzytelności, zarządzanie należnościami, itp.

Faktoring może być wykorzystany przez przedsiębiorców w następujących celach:

  • Poprawa płynności finansowej: Faktoring pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie natychmiastowej gotówki, bez konieczności czekania na zapłatę od dłużnika.
  • Zmniejszenie ryzyka braku płatności: Faktoring przenosi na faktora ryzyko niewypłacalności dłużnika.
  • Uwolnienie czasu i zasobów: Faktoring pozwala przedsiębiorcy na skupienie się na działalności operacyjnej, a nie na windykacji należności.

Faktoring może być świadczony w różnych formach:

  • Faktoring pełny: Faktor nabywa od przedsiębiorcy wszystkie wierzytelności, bez względu na ich stan.
  • Faktoring niepełny: Faktor nabywa od przedsiębiorcy tylko wybrane wierzytelności, np. wierzytelności o terminie płatności powyżej 30 dni.
  • Faktoring odwrotny: Faktor nabywa od przedsiębiorcy wierzytelności od jego klientów.

Faktoring jest popularną usługą finansową, z której korzystają przedsiębiorcy z różnych branż.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz