Kiedy wystawia się korektę faktury?


Korekta faktury
to dokument księgowy, który służy do skorygowania błędów lub zmian w danych zawartych na fakturze pierwotnej. Korekty wystawiane są zarówno przez sprzedawców, jak i nabywców towarów lub usług.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dlaczego się ją wystawia?

Korekta faktury może zostać wystawiona w następujących sytuacjach:

 • Błąd w danych zawartych na fakturze pierwotnej: może to dotyczyć np. błędnej ceny, stawki VAT, numeru NIP nabywcy, czy też daty wystawienia faktury.
 • Zmiana warunków transakcji: może to dotyczyć np. zwrotu towaru, udzielenia rabatu, czy też zmiany ceny towaru lub usługi.

Co musi zawierać?

Korekta faktury musi zawierać następujące dane:

 • numer faktury pierwotnej,
 • datę wystawienia faktury pierwotnej,
 • dane sprzedawcy i nabywcy,
 • opis transakcji,
 • dane korygowane,
 • kwoty korygowane,
 • podpisy osób upoważnionych do wystawiania faktur.

Rodzaje korekt faktur

Korekty faktur dzieli się na dwa rodzaje:

 • Korekta in plus: zwiększająca podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.
 • Korekta in minus: zmniejszająca podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Wystawianie korekty faktury

Korekta faktury powinna zostać wystawiona niezwłocznie po stwierdzeniu błędu lub zmiany w danych zawartych na fakturze pierwotnej. Korekty wystawiane przez sprzedawców powinny zostać doręczone nabywcy w terminie 7 dni od dnia ich wystawienia.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Obowiązki dokumentacyjne

Korekta faktury jest dokumentem księgowym, który podlega obowiązkowi archiwizacji. Korekty powinny być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym zostały wystawione.

Dodaj komentarz