Czym jest Krajowy System E-faktur?


Krajowy System e-Faktur (KSeF)
to system teleinformatyczny, który umożliwia wystawianie, przechowywanie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Faktury ustrukturyzowane to faktury wystawiane w formacie XML, który jest zgodny ze standardem e-faktury FA(1).

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

KSeF służy do:

  • centralizacji procesu rejestracji faktur w obrocie gospodarczym: wszystkie faktury wystawiane w ramach KSeF są rejestrowane w jednym miejscu, co ułatwia organom podatkowym kontrolę prawidłowości ewidencji VAT;
  • automatyzacji procesu wystawiania i przesyłania faktur: faktury wystawiane w ramach KSeF są generowane i przesyłane do nabywcy automatycznie, co ułatwia i przyspiesza proces wymiany faktur;
  • uproszczenia i usprawnienia procesu obsługi faktur: KSeF zapewnia dostęp do faktur w jednym miejscu, co ułatwia ich archiwizację i zarządzanie nimi.

KSeF funkcjonuje od 1 stycznia 2023 roku. Od tego dnia podatnicy VAT, którzy wystawiają faktury w związku z transakcjami krajowymi, mogą dobrowolnie wystawiać faktury w ramach KSeF. Od 1 lipca 2024 roku obowiązek wystawiania faktur w ramach KSeF będzie dotyczyć wszystkich podatników VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce.

Celem wprowadzenia KSeF jest

  • ułatwienie i usprawnienie wymiany faktur w obrocie gospodarczym: KSeF ma ułatwić i usprawnić proces wystawiania, przesyłania i otrzymywania faktur, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów i czasu poświęcanego na obsługę faktur;
  • poprawa uszczelnienia systemu podatkowego: KSeF ułatwi organom podatkowym kontrolę prawidłowości ewidencji VAT, co może przyczynić się do zmniejszenia skali oszustw podatkowych.

Zalety KSeF

  • ułatwienie i usprawnienie wymiany faktur w obrocie gospodarczym: KSeF ma ułatwić i usprawnić proces wystawiania, przesyłania i otrzymywania faktur, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów i czasu poświęcanego na obsługę faktur;
  • poprawa uszczelnienia systemu podatkowego: KSeF ułatwi organom podatkowym kontrolę prawidłowości ewidencji VAT, co może przyczynić się do zmniejszenia skali oszustw podatkowych;
  • zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego: KSeF zapewnia wiarygodność i autentyczność faktur, co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wady KSeF

  • wysokie koszty wdrożenia: wdrożenie KSeF może wiązać się z wysokimi kosztami dla przedsiębiorców, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw;
  • konieczność zmiany dotychczasowych praktyk: wdrożenie KSeF wymaga od przedsiębiorców zmiany dotychczasowych praktyk związanych z wystawianiem i przesyłaniem faktur.

Dodaj komentarz