Zwolnienie dyscyplinarne – zasady

Zwolnienie dyscyplinarne to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Jest to najsurowsza forma rozwiązania stosunku pracy, która może być zastosowana tylko w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kto może zostać zwolniony dyscyplinarnie?

Zwolnienie dyscyplinarne może zostać wystosowane do każdego pracownika, niezależnie od jego stanowiska, stażu pracy czy warunków zatrudnienia.

Jakie są zasady zwolnienia dyscyplinarnego?

Aby pracodawca mógł zwolnić pracownika dyscyplinarnie, musi spełnić następujące warunki:

 • Musi wystąpić ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.
 • Pracodawca musi podjąć działania wyjaśniające, które pozwolą mu ustalić, czy doszło do ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.
 • Pracodawca musi wydać pracownikowi pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 • Pracodawca musi wysłuchać pracownika przed wydaniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Przykłady ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych

 • Przywłaszczenie mienia pracodawcy.
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • Naruszenie obowiązków pracowniczych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogło spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika lub innych osób.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy przez więcej niż 3 dni robocze.
 • Pracownicze nadużycia seksualne.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Skutki zwolnienia dyscyplinarnego

Zwolnienie dyscyplinarne ma negatywne skutki dla pracownika, ponieważ:

 • Pracownik nie ma prawa do odprawy pieniężnej.
 • Pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia za czas wypowiedzenia.
 • Pracownik nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 3 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę.

Odwołanie się od zwolnienia dyscyplinarnego

Pracownik może odwołać się od zwolnienia dyscyplinarnego do sądu pracy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę.

Dodaj komentarz