Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami to maksymalna wartość transakcji gotówkowej, która może zostać dokonana między dwoma przedsiębiorstwami. W Polsce limit ten wynosi 15 000 zł.

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami został wprowadzony w celu:

  • Zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – ograniczenie płatności gotówkowych zmniejsza ryzyko oszustw i prania pieniędzy.
  • Ułatwienia kontroli skarbowej – ograniczenie płatności gotówkowych ułatwia organom skarbowym prowadzenie kontroli i identyfikację nieprawidłowości.
  • Wzmocnienia walki z wyłudzeniami VAT – ograniczenie płatności gotówkowych utrudnia wyłudzanie VAT poprzez dokonywanie fikcyjnych transakcji gotówkowych.

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.

Przed czym chroni limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami?

Limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami chroni przed następującymi zagrożeniami:

  • Oszustwami – ograniczenie płatności gotówkowych zmniejsza ryzyko oszustw, takich jak kradzież gotówki, podrobienie dokumentów czy wyłudzenie pieniędzy.
  • Płukaniem pieniędzy – ograniczenie płatności gotówkowych utrudnia pranie pieniędzy, które polega na wykorzystywaniu transakcji gotówkowych do ukrycia pochodzenia nielegalnie zdobytych pieniędzy.
  • Wyłudzeniami VAT – ograniczenie płatności gotówkowych utrudnia wyłudzanie VAT poprzez dokonywanie fikcyjnych transakcji gotówkowych.

Należy pamiętać, że limit płatności gotówkowych między przedsiębiorstwami dotyczy transakcji między dwoma przedsiębiorstwami. Transakcje między przedsiębiorstwem a osobą fizyczną nie podlegają temu limitowi.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz