Notatka służbowa – do czego służy?


Notatka służbowa to dokument, który jest sporządzany w celu dokumentowania przebiegu spotkania, rozmowy telefonicznej, czynności służbowej lub innego istotnego wydarzenia. Notatka służbowa może być także wykorzystywana do przekazywania informacji między pracownikami lub do przekazywania informacji przełożonemu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kiedy sporządza się notatkę służbową?

Notatkę służbową sporządza się w następujących przypadkach:

 • Po zakończeniu spotkania – notatka służbowa może zawierać informacje o przebiegu spotkania, podjętych ustaleniach i zadaniach do wykonania.
 • Po rozmowie telefonicznej – notatka służbowa może zawierać informacje o treści rozmowy, podjętych ustaleniach i zadaniach do wykonania.
 • Po wykonaniu czynności służbowej – notatka służbowa może zawierać informacje o przebiegu czynności, wynikach i wnioskach.
 • W celu przekazania informacji – notatka służbowa może być wykorzystywana do przekazywania informacji między pracownikami lub do przekazywania informacji przełożonemu.

Czemu notatka służbowa służy?

Notatka służbowa służy do:

 • Dokumentowania przebiegu spotkania, rozmowy telefonicznej, czynności służbowej lub innego istotnego wydarzenia.
 • Przekazywania informacji między pracownikami lub do przekazywania informacji przełożonemu.
 • Ułatwienia komunikacji i współpracy między pracownikami.
 • Umożliwienia odtworzenia przebiegu zdarzenia w przyszłości.

Jak sporządzić notatkę służbową?

Notatka służbowa powinna zawierać następujące informacje:

 • Nazwa dokumentu – notatka służbowa.
 • Data sporządzenia.
 • Osoba sporządzająca notatkę.
 • Osoby uczestniczące w spotkaniu, rozmowie telefonicznej lub czynności służbowej.
 • Temat spotkania, rozmowy telefonicznej lub czynności służbowej.
 • Bilans spotkania, rozmowy telefonicznej lub czynności służbowej – informacje o przebiegu spotkania, podjętych ustaleniach i zadaniach do wykonania.
 • Podpis osoby sporządzającej notatkę.

Notatka służbowa powinna być napisana w sposób przejrzysty i zwięzły. Należy unikać używania skrótów i slangu. Notatka służbowa powinna być sporządzona na papierze firmowym lub w formie elektronicznej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz