Czym jest porozumienie inwestycyjne?


Porozumienie inwestycyjne to dokument, który określa warunki inwestycji w dany projekt. Porozumienie zawiera zwykle informacje o:

 • przedmiocie inwestycji,
 • kwocie inwestycji,
 • terminach realizacji inwestycji,
 • formacjach zwrotu z inwestycji,
 • ryzykach związanych z inwestycją,
 • odpowiedzialność stron.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy dochodzi do porozumienia inwestycyjnego?

Porozumienie inwestycyjne jest zwykle zawierane w przypadku inwestycji, które wymagają zaangażowania dużych środków finansowych lub są związane z dużym ryzykiem. Porozumienie jest zawierane między inwestorem a podmiotem, który jest beneficjentem inwestycji.

Po co się dokonuje porozumienia inwestycyjnego?

Porozumienie inwestycyjne ma na celu:

 • ochronie interesów stron,
 • uregulowanie kwestii związanych z realizacją inwestycji,
 • zapobieganie nieporozumieniom i konfliktom.

Na jakich zasadach zawiera się porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne jest zawierane na zasadzie wzajemnego porozumienia stron. Strony mogą negocjować warunki porozumienia w zależności od swoich interesów.

Przykłady porozumień inwestycyjnych:

 • Porozumienie między inwestorem a firmą, która zamierza wybudować nowy zakład produkcyjny,
 • Porozumienie między inwestorem a rządem, który zamierza wybudować nową infrastrukturę,
 • Porozumienie między inwestorem a fundacją, która zamierza sfinansować projekt społeczny.

Korzyści z porozumienia inwestycyjnego:

 • Porozumienie inwestycyjne zapewnia ochronę interesów stron, ponieważ zawiera jasne i przejrzyste zasady współpracy.
 • Porozumienie inwestycyjne ułatwia realizację inwestycji, ponieważ określa obowiązki i uprawnienia stron.
 • Porozumienie inwestycyjne zmniejsza ryzyko nieporozumień i konfliktów, ponieważ zawiera jasne i przejrzyste zasady współpracy.

Wady porozumienia inwestycyjnego:

 • Porozumienie inwestycyjne może być czasochłonne do negocjacji, ponieważ strony muszą wypracować wspólne stanowisko w wielu kwestiach.
 • Porozumienie inwestycyjne może być trudne do wyegzekwowania, jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz