Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów


Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to dostawa towarów, która jest dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT) z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Na jakich zasadach działa WDT?

WDT jest opodatkowana stawką 0%, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • Towary muszą być przemieszczone z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego.
 • Dostawa towarów musi być dokonana przez podatnika podatku VAT.
 • Dostawa towarów musi być dokonana na rzecz podatnika podatku VAT zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego, na które towary są wysyłane lub transportowane.
 • Dostawa towarów musi być potwierdzona fakturą, w której podatnik VAT wystawiający fakturę podał numer identyfikacyjny VAT nabywcy.

Kiedy dochodzi do WDT?

Do WDT dochodzi w momencie, w którym towary zostają przemieszczone z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego. Przemieszczenie towarów może nastąpić w wyniku sprzedaży, dostawy, przeniesienia własności, użyczenia, czy też darowizny.

Przykład

Polska firma sprzedaje towar niemieckiemu kontrahentowi. Towar jest wysyłany z Polski do Niemiec. W tym przypadku mamy do czynienia z WDT.

Obowiązki podatnika w przypadku WDT

Podatnik, który dokonuje WDT, jest zobowiązany do:

 • Wystawienia faktury VAT w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.
 • Zapłacenia podatku VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.
 • Złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Korzyści z WDT

WDT może być korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ umożliwia im:

 • Oszczędzanie na podatku VAT.
 • Rozszerzenie rynku zbytu.
 • Ujednolicenie warunków sprzedaży.

Wady WDT

WDT może być również uciążliwa dla przedsiębiorców, ponieważ wymaga:

 • Znajomości przepisów dotyczących WDT.
 • Wystawiania faktur VAT w języku obcym.
 • Złożenia deklaracji podatkowej VAT-7 w języku obcym.

Dodaj komentarz