Zwolnienie ze składek ZUS – czy to możliwe?

Kto może zostać zwolniony ze składek ZUS? Zwolnienie ze składek ZUS przysługuje następującym grupom osób: Kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek ZUS? Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin składania wniosku zależy od rodzaju zwolnienia. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zwolnienie ze składek ZUS? Do … Dowiedz się więcej