Czym jest pełna księgowość i kto ją prowadzi?

Pełna księgowość to system ewidencji zdarzeń gospodarczych, który obejmuje wszystkie operacje gospodarcze dokonywane przez przedsiębiorstwo. Pełna księgowość jest prowadzona w sposób ciągły, chronologiczny i systematyczny, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Kto prowadzi pełną księgowość? Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy: Jakie są zasady prowadzenia pełnej księgowości? Pełna księgowość jest prowadzona zgodnie z następującymi zasadami: Co … Dowiedz się więcej

Czym jest procedura AML?

Procedura AML to zbiór działań, które mają na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura AML jest obowiązkowa dla instytucji finansowych, takich jak banki, instytucje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy brokerskie i inne. Celem procedury AML jest: Procedura AML przebiega w następujących etapach W ramach procedury AML instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania następujących środków: … Dowiedz się więcej

Kasyfikacja środków trwałych

Klasyfikacja środków trwałych to sposób grupowania środków trwałych na podstawie ich cech wspólnych. Klasyfikacja ta ma na celu ułatwienie rozumienia i zarządzania środkami trwałymi, a także zapewnienie spójności danych księgowych. Klasyfikacja środków trwałych dokonuje się na podstawie następujących kryteriów Podział środków trwałych na podstawie natury jest najogólniejszym podziałem. Dzieli on środki trwałe na rzeczowe aktywa … Dowiedz się więcej

Wydatki firmowe a wydatki prywatne – rozliczenia

Wydatki firmowe to wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być wydatki na zakup towarów lub usług, na wynagrodzenia pracowników, na opłaty za media, na reklamę, na transport, na podróże służbowe, itp. Wydatki prywatne to wydatki poniesione na cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Mogą to być wydatki na zakup żywności, … Dowiedz się więcej

Na czym polega ulepszenie środka trwałego?

Ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego, które powodują, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszania przewyższa posiadaną początkową wartość użytkową. Ulepszenia środków trwałych przeprowadza się w celu: Proces ulepszania środka trwałego przebiega następująco: Ujęcie ulepszenia w księgach rachunkowych zależy od wartości początkowej środka trwałego przed ulepszeniem. W … Dowiedz się więcej

Jakie funkcje pełni faktor?

Faktor to instytucja finansowa, która nabywa od przedsiębiorcy wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Faktoring to usługa polegająca na wykupie przez faktora nieprzeterminowanych wierzytelności od przedsiębiorcy, który w zamian otrzymuje natychmiastową zapłatę. Faktor pełni następujące role: Faktoring może być wykorzystany przez przedsiębiorców w następujących celach: Faktoring może być świadczony w różnych formach: Faktoring jest … Dowiedz się więcej

Błędy na fakturze – czy wszystkie trzeba poprawiać?

Błędy na fakturze należy jak najszybciej poprawić, aby uniknąć ewentualnych problemów w przyszłości. Błędy na fakturze mogą być klasyfikowane na dwa rodzaje: Jakie błędy na fakturze należy poprawić? Wszystkie błędy na fakturze należy poprawić, z wyjątkiem błędów formalnych, które nie wpływają na wartość faktury. Błędy formalne można poprawić poprzez wystawienie noty korygującej. Jakie błędy na … Dowiedz się więcej

Dwie faktury do jednego paragonu — najważniejsze informacje

Dwie faktury do jednego paragonu to sytuacja, w której do jednego paragonu fiskalnego wystawia się dwie faktury VAT. Jest to możliwe, ale tylko w określonych przypadkach. Oto najważniejsze informacje na temat wystawiania dwóch faktur do jednego paragonu: Przykłady sytuacji, w których można wystawić dwie faktury do jednego paragonu: Wystawienie dwóch faktur do jednego paragonu może … Dowiedz się więcej

Ewidencjonowanie w firmie – na czym to polega?

Ewidencjonowanie w firmie to proces gromadzenia, porządkowania i przechowywania danych o operacjach gospodarczych dokonywanych przez przedsiębiorstwo. Ewidencja jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ pozwala na: Co trzeba ewidencjonować w firmie? W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia różnych rodzajów ewidencji. Do najczęstszych rodzajów ewidencji należą: Ewidencja środków trwałych … Dowiedz się więcej

Księgowość w firmie – jak się zdecydować?

Na co zwracać uwagę wybierając księgowość? Księgowość to jeden z najważniejszych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala na: Wybór odpowiedniej księgowości jest więc kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę wybierając księgowość: Oto kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą w wyborze odpowiedniej księgowości: Wybór odpowiedniej księgowości to ważna … Dowiedz się więcej