Akt notarialny


Akt notarialny to dokument urzędowy, który sporządza notariusz. Akt notarialny ma szczególną moc dowodową i stanowi pełną dowód tego, co zostało w nim zawarte.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy sporządza się akt notarialny?

Akt notarialny sporządza się w przypadku dokonywania czynności prawnych, które wymagają formy aktu notarialnego. Do czynności tych należą m.in.:

 • sprzedaż, darowizna, zamiana nieruchomości,
 • ustanowienie hipoteki,
 • zawarcie umowy kredytowej,
 • sporządzenie testamentu,
 • ustanowienie pełnomocnictwa.

Czy akt notarialny można podważyć?

Akt notarialny można podważyć w drodze procesu sądowego. Podstawą do podważenia aktu notarialnego może być:

 • błąd w czynności notarialnej,
 • niedostateczne pouczenie stron przez notariusza,
 • podstęp lub groźba, które doprowadziły strony do zawarcia czynności prawnej.

Podsumowując, akt notarialny to dokument urzędowy, który ma szczególną moc dowodową. Akt notarialny można podważyć w drodze procesu sądowego, ale jest to proces trudny i czasochłonny.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Oto kilka dodatkowych informacji na temat aktów notarialnych

 • Akt notarialny sporządza notariusz, który jest urzędnikiem państwowym.
 • Akt notarialny powinien być odczytany stronom przed jego podpisaniem.
 • Akt notarialny powinien być sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 • Akt notarialny jest przechowywany w kancelarii notarialnej.

Dodaj komentarz