Leasing i jego rodzaje


Leasing to rodzaj umowy, w której leasingodawca (leasingowa firma) zobowiązuje się na dostarczenie leasingobiorcy (firmy lub osoby fizycznej) określonego przedmiotu leasingu (np. samochodu, maszyny, urządzenia) w zamian za uiszczanie przez leasingobiorcę comiesięcznych rat leasingowych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zasady działania leasingu

 • Leasingodawca nabywa przedmiot leasingu na własność.
 • Leasingobiorca korzysta z przedmiotu leasingu na podstawie umowy leasingowej.
 • Leasingobiorca uiszcza comiesięczne raty leasingowe, które są częścią ceny przedmiotu leasingu.
 • Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca ma prawo wykupić przedmiot leasingu po uzgodnionej cenie.

Rodzaje leasingu

 • Leasing operacyjny – to najpopularniejszy rodzaj leasingu. W leasingu operacyjnym leasingobiorca nie staje się właścicielem przedmiotu leasingu, a jedynie korzysta z niego na podstawie umowy leasingowej. Po zakończeniu umowy leasingu leasingodawca może odzyskać przedmiot leasingu i sprzedać go innemu leasingobiorcy.
 • Leasing finansowy – to rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingowej. Leasingobiorca uiszcza comiesięczne raty leasingowe, które w równej części stanowią spłatę ceny przedmiotu leasingu oraz odsetki.
 • Leasing zwrotny – to rodzaj leasingu, w którym leasingobiorca sprzedaje leasingodawcy przedmiot, który wcześniej nabył na własność. Leasingodawca następnie leasinguje ten sam przedmiot leasingobiorcy. Leasing zwrotny jest często wykorzystywany przez firmy, które chcą odzyskać środki na zakup nowego sprzętu.
 • Leasing międzynarodowy – to rodzaj leasingu, w którym przedmiot leasingu znajduje się w innym kraju niż leasingobiorca. Leasing międzynarodowy jest często wykorzystywany przez firmy, które chcą zakupić sprzęt w innym kraju.

Korzyści leasingu

 • Leasing umożliwia korzystanie z przedmiotu leasingu bez konieczności jego zakupu.
 • Leasing może być korzystniejszy niż kredyt, ponieważ raty leasingowe są często niższe niż raty kredytowe.
 • Leasing może być korzystny dla firm, które nie mają wystarczającej zdolności kredytowej.

Wady leasingu

 • Leasing może być droższy niż zakup przedmiotu leasingu za gotówkę.
 • Leasingobiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu, a jedynie korzysta z niego na podstawie umowy leasingowej.
 • Po zakończeniu umowy leasingu leasingobiorca może być zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu.

Dodaj komentarz