Oprocentowanie kredytu – co warto o nim wiedzieć?


Oprocentowanie kredytu to procentowy zwrot, jaki kredytodawca pobiera od kredytobiorcy za udzielenie mu kredytu. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch składników:

  • Marża banku – jest to stała część oprocentowania kredytu, która jest ustalana przez bank i zależy od jego polityki kredytowej.
  • Wskaźnik referencyjny – jest to zmienna część oprocentowania kredytu, która jest ustalana na podstawie rynkowych warunków finansowych. W Polsce najczęściej stosowanym wskaźnikiem referencyjnym jest WIBOR.

WIBOR to średnia ważona stawek procentowych, po jakich banki są skłonne udzielać pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. WIBOR jest aktualizowany codziennie i jest publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Oprocentowanie kredytu oblicza się następująco

Oprocentowanie kredytu = Marża banku + WIBOR

Przykład

Jeśli marża banku wynosi 6%, a WIBOR 3M wynosi 6%, to oprocentowanie kredytu wynosi 12%.

Oprocentowanie kredytu ma wpływ na wysokość miesięcznych rat kredytu. Im wyższe oprocentowanie kredytu, tym wyższe będą raty.

Oprocentowanie kredytu może ulec zmianie w czasie. Bank może zmienić marżę banku lub WIBOR. W przypadku zmiany WIBOR-u, oprocentowanie kredytu zmieni się automatycznie.

Kredytobiorca powinien dokładnie zapoznać się z warunkami kredytu, aby wiedzieć, jak oprocentowanie kredytu będzie wpływać na wysokość miesięcznych rat kredytu.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz