Czym jest JPK?


Jednolity plik kontrolny (JPK) to elektroniczny dokument zawierający dane księgowe i podatkowe, które są przekazywane do organów podatkowych. JPK został wprowadzony w Polsce w 2015 roku i jest obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe lub księgi podatkowe.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Po co prowadzić JPK?

JPK ma na celu ułatwienie i usprawnienie wymiany danych między przedsiębiorcami a organami podatkowymi. Dzięki JPK organy podatkowe mogą szybciej i łatwiej weryfikować poprawność rozliczeń podatkowych przedsiębiorców.

Z czego się składa JPK?

JPK składa się z następujących części:

  • JPK_VAT – zawiera dane dotyczące podatku od towarów i usług,
  • JPK_FA – zawiera dane dotyczące faktur,
  • JPK_MAG – zawiera dane dotyczące magazynu,
  • JPK_PKPIR – zawiera dane dotyczące przychodów i kosztów,
  • JPK_ECD – zawiera dane dotyczące ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów VAT,
  • JPK_MPK – zawiera dane dotyczące miesięcznej ewidencji przychodów i kosztów dla celów CIT.

Kiedy trzeba przesłać JPK?

Obowiązek przesyłania JPK wynika z przepisów prawa podatkowego. Terminy przesyłania JPK są różne dla poszczególnych części JPK.

Jak przesłać JPK?

JPK można przesłać do organów podatkowych za pomocą:

  • Deklaracje i e-Deklaracje – portalu Ministerstwa Finansów,
  • e-Urząd Skarbowy – aplikacji mobilnej,
  • programów księgowych – programów do prowadzenia księgowości, które umożliwiają generowanie i wysyłanie JPK.

Kary za nieprzesyłanie JPK

Za nieprzesyłanie JPK grożą kary pieniężne w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz