Faktoring – forma finansowania firmy

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa (faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki faktoringowi przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Korzyści z faktoringu

 • Poprawa płynności finansowej – przedsiębiorstwo otrzymuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury, co pozwala mu na pokrycie bieżących kosztów działalności.
 • Ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta – faktoring przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta, co chroni przedsiębiorstwo przed stratami finansowymi.
 • Zwolnienie z czynności windykacyjnych – faktoring umożliwia przedsiębiorstwu zwolnienie się z czynności windykacyjnych, co pozwala mu na skupienie się na głównej działalności.
 • Możliwość uzyskania dodatkowych usług – firmy faktoringowe często oferują swoim klientom dodatkowe usługi, takie jak finansowanie inwestycji, obsługa płatności czy gwarancje ubezpieczeniowe.

Podział faktoringu

 • Ze względu na zakres usług:
  • Faktoring pełny – faktor przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności kontrahenta, w tym ryzyko związane z protestem weksla i egzekucją komorniczą.
  • Faktoring niepełny – faktor przejmuje częściowe ryzyko niewypłacalności kontrahenta, w tym ryzyko związane z niewypłaceniem należności w terminie.
 • Ze względu na moment wykupu faktur:
  • Faktoring jawny – faktorant przekazuje faktorowi faktury przed ich terminem płatności.
  • Faktoring cichy – faktorant przekazuje faktorowi faktury po ich terminie płatności.
 • Ze względu na formę zabezpieczenia:
  • Faktoring bez regresu – faktorant nie odpowiada za niewypłacalność kontrahenta.
  • Faktoring z regresem – faktorant odpowiada za niewypłacalność kontrahenta.

Podsumowując, faktoring to usługa finansowa, która może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści. Faktoring pozwala na poprawę płynności finansowej, ograniczenie ryzyka niewypłacalności kontrahenta, zwolnienie z czynności windykacyjnych oraz uzyskanie dodatkowych usług.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz