Czym jest mikroprzedsiębiorstwo?

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót netto ze sprzedaży towarów i usług nie przekracza 2 milionów euro lub suma aktywów bilansu końcowego nie przekracza 2 milionów euro.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Charakterystyka mikroprzedsiębiorstwa

 • Mała liczba pracowników
 • Niskie obroty i aktywa
 • Prosta struktura organizacyjna
 • Zazwyczaj jednoosobowa działalność gospodarcza

Zasady działania mikroprzedsiębiorstwa

 • Zasady prawa cywilnego
 • Zasady prawa podatkowego
 • Zasady prawa pracy

Korzyści z prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa

 • Łatwość założenia i prowadzenia
 • Mniejsze koszty prowadzenia
 • Mniejsza biurokracja
 • Wsparcie ze strony państwa

Wady prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa

 • Ograniczone możliwości rozwoju
 • Mniejsze możliwości finansowania
 • Mniejsze możliwości konkurencji

Przykłady mikroprzedsiębiorstw

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza
 • Sklepy osiedlowe
 • Usługi fryzjerskie
 • Restauracje
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne o niewielkiej skali

Porównanie mikroprzedsiębiorstwa z małym i średnim przedsiębiorstwem

CechaMikroprzedsiębiorstwoMałe przedsiębiorstwoŚrednie przedsiębiorstwo
Liczba pracownikówŚredniorocznie nie więcej niż 10Średniorocznie od 10 do 49Średniorocznie od 50 do 249
Obrót netto ze sprzedaży towarów i usługNie przekracza 2 milionów euroPrzekracza 2 miliony euro, ale nie przekracza 10 milionów euroPrzekracza 10 milionów euro, ale nie przekracza 50 milionów euro
Suma aktywów bilansu końcowegoNie przekracza 2 milionów euroPrzekracza 2 miliony euro, ale nie przekracza 10 milionów euroPrzekracza 10 milionów euro, ale nie przekracza 43 milionów euro
Struktura organizacyjnaProstaBardziej złożonaBardziej złożona
Forma prawnaJednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerskaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnaSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
Możliwości rozwojuOgraniczoneWiększeDuże
Możliwości finansowaniaMniejszeWiększeDuże
Możliwości konkurencjiMniejszeWiększeDuże

Mikroprzedsiębiorstwa są ważną częścią gospodarki każdego kraju. Stanowią większość wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają znaczną część siły roboczej. Mikroprzedsiębiorstwa są również ważnymi źródłami innowacji i wzrostu gospodarczego.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz