Prosta spółka akcyjna


Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prawna przedsiębiorstwa wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2021 roku. PSA jest spółką kapitałową, której kapitał akcyjny wynosi co najmniej 1 zł.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Charakterystyka prostej spółki akcyjnej

  • Niski kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy PSA wynosi 1 zł. Jest to znacznie mniej, niż w przypadku innych spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) lub spółka akcyjna (SA). Niski kapitał zakładowy sprawia, że PSA jest bardziej dostępna dla przedsiębiorców, którzy chcą założyć firmę z niewielkim kapitałem.

  • Elastyczność w zakresie struktury organizacyjnej

PSA może mieć jednoosobowego lub kilkuosobowego założyciela. W przypadku kilkuosobowego założyciela PSA może mieć jednoosobowy zarząd lub zarząd wieloosobowy. PSA może również mieć radę nadzorczą, ale nie jest to obowiązkowe.

  • Zwiększona ochrona akcjonariuszy

Akcjonariusze PSA mają zwiększoną ochronę w porównaniu z akcjonariuszami spółek akcyjnych. Akcjonariusze PSA nie odpowiadają za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym.

Zalety prostej spółki akcyjnej

  • Niski kapitał zakładowy
  • Elastyczność w zakresie struktury organizacyjnej
  • Zwiększona ochrona akcjonariuszy

Wady prostej spółki akcyjnej

  • Zmniejszona zdolność kredytowa
  • Zwiększone obowiązki sprawozdawcze

Podsumowując, prosta spółka akcyjna to nowa forma prawna przedsiębiorstwa, która charakteryzuje się niskim kapitałem zakładowym, elastycznością w zakresie struktury organizacyjnej i zwiększoną ochroną akcjonariuszy. PSA jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy chcą założyć firmę z niewielkim kapitałem i chcą mieć zwiększoną ochronę swoich interesów.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz