Przekształcenie spółki – zapoznaj się z procesem


Przekształcenie spółki
to proces, w którym jedna spółka zostaje przekształcona w inną spółkę. Przekształcenie może dotyczyć zarówno spółek kapitałowych, jak i osobowych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Po co przekształca się spółkę?

Przekształcenie spółki może być przeprowadzone z różnych powodów, w tym:

 • Zmiany formy prawnej – np. z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Rozszerzenia działalności – np. poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.
 • Zmniejszenia ryzyka – np. poprzez przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową.
 • Optymalizacji podatkowej – np. poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Jak przekształcić spółkę?

Proces przekształcenia spółki jest regulowany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie wymaga podjęcia szeregu czynności, w tym:

 • Podjęcia przez wspólników lub akcjonariuszy uchwały o przekształceniu
 • Sporządzenia planu przekształcenia
 • Złożenia wniosku o wpis do rejestru

Jakie korzyści przyniesie przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki może przynieść szereg korzyści, w tym:

 • Zmniejszenie kosztów – np. poprzez zmianę formy opodatkowania.
 • Ułatwienie pozyskiwania kapitału – np. poprzez zmianę formy prawnej na bardziej atrakcyjną dla inwestorów.
 • Zmniejszenie ryzyka – np. poprzez zmianę formy prawnej na bardziej stabilną.
 • Ułatwienie zarządzania – np. poprzez zmianę formy prawnej na bardziej przejrzystą.

Podsumowując, przekształcenie spółki to proces, który może przynieść wiele korzyści. Przed podjęciem decyzji o przekształceniu należy jednak przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby wybrać formę prawną, która będzie najkorzystniejsza dla danego przedsiębiorcy.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz