Najem okazjonalny jako sposób na zabezpieczenie


Najem okazjonalny
to rodzaj umowy najmu, który został wprowadzony w Polsce w 2013 roku. Umowa ta ma na celu ochronę wynajmującego przed nieuczciwymi najemcami, którzy mogą nie wyprowadzić się z mieszkania po zakończeniu umowy najmu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Formalności związane z najmem okazjonalnym

Najem okazjonalny wymaga zawarcia umowy najmu w formie aktu notarialnego. W umowie tej należy zawrzeć następujące elementy:

  • Okres najmu
  • Wysokość czynszu
  • Terminy płatności czynszu
  • Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Oświadczenie najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji jest kluczowym elementem umowy najmu okazjonalnego. Oświadczenie to oznacza, że najemca w przypadku niewyprowadzenia się z mieszkania po zakończeniu umowy najmu, może zostać eksmitowany bez udziału sądu.

Dlaczego wynajmujący może o niego poprosić?

Wynajmujący może poprosić o najem okazjonalny, aby zabezpieczyć się przed nieuczciwymi najemcami. Umowa najmu okazjonalnego daje wynajmującemu większe możliwości eksmisji najemcy, który nie wyprowadzi się z mieszkania po zakończeniu umowy najmu.

Przed czym zabezpiecza najem okazjonalny?

Najem okazjonalny zabezpiecza wynajmującego przed następującymi sytuacjami:

  • Niewyprowadzeniem się najemcy z mieszkania po zakończeniu umowy najmu
  • Uszkodzeniem mieszkania przez najemcę
  • Niepłaceniem czynszu przez najemcę

Podsumowując, najem okazjonalny to rodzaj umowy najmu, która ma na celu ochronę wynajmującego przed nieuczciwymi najemcami. Umowa ta wymaga zawarcia umowy najmu w formie aktu notarialnego, w której najemca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie to daje wynajmującemu większe możliwości eksmisji najemcy, który nie wyprowadzi się z mieszkania po zakończeniu umowy najmu.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz