Dbaj o swoje prawa autorskie w sieci!


Prawa autorskie
to prawa osobiste i majątkowe przysługujące twórcy utworu. Prawa osobiste obejmują prawo do autorstwa, do oznaczenia utworu, do nienaruszalności treści i formy utworu, a także do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Prawa majątkowe obejmują prawo do korzystania z utworu i do rozporządzania nim.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak chronić prawa autorskie w internecie?

W internecie prawa autorskie można chronić na kilka sposobów:

 • Umieszczanie na utworze informacji o prawach autorskich. Informacje te powinny zawierać imię i nazwisko twórcy, tytuł utworu oraz informację o tym, że utwór jest chroniony prawem autorskim.
 • Umieszczanie na utworze znaku ©. Znak ten jest międzynarodowym symbolem ochrony praw autorskich.
 • Umieszczenie na utworze informacji o tym, że jest on chroniony prawem autorskim.
 • Umieszczanie na utworze informacji o tym, że jego wykorzystanie bez zgody twórcy jest zabronione.

Co grozi za złamanie praw autorskich?

Za złamanie praw autorskich grożą różne sankcje, w tym:

 • Kara grzywny do 200 000 zł,
 • Kara pozbawienia wolności do 2 lat,
 • Kara ograniczenia wolności do 2 lat.

Jak dociekać roszczeń?

W przypadku naruszenia praw autorskich, uprawniony może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Do roszczeń tych należą:

 • Roszczenie o zaniechanie naruszeń,
 • Roszczenie o usunięcie skutków naruszeń,
 • Roszczenie o naprawienie szkody,
 • Roszczenie o zadośćuczynienie.

Podsumowując, prawa autorskie to prawa osobiste i majątkowe przysługujące twórcy utworu. W internecie prawa autorskie można chronić na kilka sposobów, w tym poprzez umieszczanie na utworze informacji o prawach autorskich. Za złamanie praw autorskich grożą różne sankcje, w tym kara grzywny, kara pozbawienia wolności lub kara ograniczenia wolności. W przypadku naruszenia praw autorskich uprawniony może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Oto kilka dodatkowych wskazówek, jak chronić prawa autorskie w internecie:

 • Umieszczaj na swoich utworach wyraźne informacje o prawach autorskich.
 • Stosuj odpowiednie technologie chroniące prawa autorskie, takie jak DRM.
 • Regularnie monitoruj internet pod kątem naruszeń praw autorskich.
 • Nie wahaj się dochodzić swoich roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz