Pracowniku młodociany! Poznaj swoje prawa


Kim jest pracownik młodociany?

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Pracownik młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jeżeli:

 • posiada świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu,
 • ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

W jaki sposób może pracować pracownik młodociany?

Pracownik młodociany może być zatrudniony tylko przy lekkich pracach, które nie zagrażają jego zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi młodocianemu odpowiednich warunków pracy, w tym:

 • pracy w warunkach nieutrudniających nauki,
 • pracy w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę,
 • pracy w czasie wolnym od nauki,
 • pracy w miejscu bezpiecznym i higienicznym.

Co mówi kodeks pracy na temat pracowników młodocianych?

Kodeks pracy zawiera przepisy szczególne dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych. Przepisy te określają między innymi:

 • warunki zatrudnienia pracowników młodocianych,
 • obowiązki pracodawcy wobec pracowników młodocianych,
 • prawa pracowników młodocianych.

Pracownicy młodociani mają prawo do:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • urlopu wypoczynkowego,
 • świadczenia chorobowego,
 • świadczenia z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
 • dokształcania się.

Pracodawca jest zobowiązany do:

 • zapewnienia pracownikowi młodocianemu odpowiednich warunków pracy,
 • wypłaty wynagrodzenia za pracę,
 • wypłaty świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Podsumowując, pracownik młodociany może pracować, ale tylko przy lekkich pracach, które nie zagrażają jego zdrowiu i rozwojowi psychofizycznemu. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi młodocianemu odpowiednich warunków pracy, w tym wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego i świadczeń pracowniczych.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz