Wypowiedzenie umowy o pracę niezgodne z prawem


Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę to wypowiedzenie, które zostało dokonane z naruszeniem przepisów prawa pracy. Może to dotyczyć zarówno formalnych, jak i merytorycznych aspektów wypowiedzenia.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kiedy wypowiedzenie jest niezgodne z prawem?

Wypowiedzenie może być niezgodne z prawem z następujących powodów:

 • Niespełnienie wymogów formalnych, takich jak brak podpisu pracodawcy lub brak uzasadnienia wypowiedzenia.
 • Brak podstawy do wypowiedzenia, np. gdy pracownik nie popełnił ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych.
 • Naruszenie procedury wypowiedzenia, np. gdy pracodawca nie wypowiedział umowy o pracę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co robić w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia?

W przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia pracownik może:

 • Odwołać się do sądu pracy. Sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, czyli o tym, że umowa o pracę nadal obowiązuje.
 • Wnieść o przywrócenie do pracy. W przypadku gdy sąd orzeknie o bezskuteczności wypowiedzenia, pracownik może wnieść o przywrócenie go do pracy na poprzednich warunkach.
 • Wnieść o odszkodowanie. W przypadku gdy pracownik nie chce być przywrócony do pracy, może wnieść o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od dnia wypowiedzenia do dnia wyroku sądu.

Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do odwołania się do sądu pracy

 • Zbierz wszystkie dowody, które potwierdzają, że wypowiedzenie było niezgodne z prawem. Mogą to być dokumenty, takie jak wypowiedzenie, świadectwa, nagrania rozmów z pracodawcą.
 • Skonsultuj się z prawnikiem, który pomoże Ci przygotować odwołanie i reprezentować Cię przed sądem.

Podsumowując, niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę może skutkować:

 • Bezskutecznością wypowiedzenia, czyli tym, że umowa o pracę nadal obowiązuje.
 • Przywróceniem pracownika do pracy na poprzednich warunkach.
 • Wypłatą odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres od dnia wypowiedzenia do dnia wyroku sądu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz