Aport przedsiębiorstwa. Poznaj zasady


Aport przedsiębiorstwa to wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa to wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników majątkowych, przeznaczony do wspólnego wykonywania działalności gospodarczej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak się to robi?

Aport przedsiębiorstwa może być dokonany przez wspólnika spółki lub osobę trzecią. W przypadku wniesienia aportu przez wspólnika, konieczna jest zmiana umowy spółki. W przypadku wniesienia aportu przez osobę trzecią, konieczne jest zawarcie umowy aportowej.

Po co dokonuje się aportu przedsiębiorstwa?

Aport przedsiębiorstwa jest sposobem na zwiększenie majątku spółki bez konieczności wniesienia wkładu pieniężnego. Aport może być dokonany w celu:

  • zwiększenia kapitału zakładowego spółki,
  • zwiększenia majątku spółki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  • uzyskania udziałów lub akcji w spółce.

Jakie korzyści przynosi?

Aport przedsiębiorstwa może przynieść następujące korzyści:

  • Zwiększenie kapitału zakładowego spółki. Aport przedsiębiorstwa może być dokonany w celu zwiększenia kapitału zakładowego spółki. W przypadku zwiększenia kapitału zakładowego, wspólnicy otrzymują nowe udziały lub akcje w spółce.
  • Zwiększenie majątku spółki. Aport przedsiębiorstwa może być dokonany w celu zwiększenia majątku spółki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wniesienia aportu, spółka uzyskuje w posiadanie składniki majątkowe, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Uzyskanie udziałów lub akcji w spółce. Aport przedsiębiorstwa może być dokonany w celu uzyskania udziałów lub akcji w spółce. W przypadku wniesienia aportu, wnioskodawca otrzymuje udziały lub akcje w spółce w zamian za wniesiony aport.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Przykłady

Przykładami aportu przedsiębiorstwa są:

  • wniesienie do spółki jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez wspólnika,
  • wniesienie do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa zakupionej od osoby trzeciej,
  • wniesienie do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej w drodze darowizny.

Dodaj komentarz