Czym jest umowa śmieciowa?

Umowa śmieciowa to potoczne określenie umowy cywilnoprawnej, która jest zawierana między pracodawcą a pracownikiem mimo występowania stosunku pracy wymagającego zawarcia umowy o pracę. Tzw. śmieciówki są stosowane przez pracodawców zazwyczaj w celu ominięcia przepisów prawa pracy i obniżenia kosztów zatrudnienia.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dlaczego nazywa się ją śmieciową?

Umowa śmieciowa nazywana jest tak, ponieważ charakteryzuje się brakiem lub ograniczeniem podstawowych praw pracowniczych, które przysługują pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Do takich praw należą m.in.:

 • prawo do urlopu wypoczynkowego,
 • prawo do wynagrodzenia za nadgodziny,
 • prawo do wynagrodzenia za czas choroby,
 • prawo do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • prawo do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Na jakich zasadach działa?

Umowa śmieciowa może być zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Najczęściej spotykane umowy śmieciowe to:

 • umowa zlecenia – pracownik zobowiązuje się do wykonania określonego zadania lub usługi,
 • umowa o dzieło – pracownik zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła.

Przykłady umów śmieciowych

Do przykładów umów śmieciowych należą:

 • umowa zlecenia na wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy w sposób ciągły i regularny,
 • umowa o dzieło na wykonanie prac, które są wykonywane w sposób powtarzalny i rutynowy,
 • umowa o dzieło na wykonanie prac, które są niezbędne do funkcjonowania pracodawcy.

Skutki zawarcia umowy śmieciowej

Zawarcie umowy śmieciowej może mieć dla pracownika negatywne skutki, takie jak:

 • brak prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • brak prawa do wynagrodzenia za nadgodziny,
 • brak prawa do wynagrodzenia za czas choroby,
 • brak prawa do odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • brak prawa do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

W przypadku stwierdzenia, że umowa śmieciowa została zawarta w celu obejścia przepisów prawa pracy, pracownik może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz