Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to dostawa towarów, która jest dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT) z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Na jakich zasadach działa WDT? WDT jest opodatkowana stawką 0%, pod warunkiem spełnienia następujących warunków: Kiedy dochodzi do WDT? Do WDT dochodzi w momencie, w którym towary … Dowiedz się więcej