Umowa o pracę a umowa o dzieło – porównanie


Umowa o pracę i umowa o dzieło to dwa podstawowe rodzaje umów, które regulują stosunki pracy w Polsce. Obie umowy mają na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron, ale różnią się od siebie pod wieloma względami.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest umową cywilnoprawną, która określa warunki zatrudnienia pracownika u pracodawcy. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem i w miejscu przez niego wyznaczonym, a pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika i wypłacania mu wynagrodzenia.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, która określa zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca dzieła zobowiązuje się do wykonania określonego rezultatu, a zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia.

Porównanie umowy o pracę i umowy o dzieło

CechaUmowa o pracęUmowa o dzieło
CharakterStosunek pracyUmowa cywilnoprawna
StronyPracodawca i pracownikPrzyjmujący zamówienie i zamawiający
PrzedmiotWykonanie pracyWykonanie dzieła
KierowaniePracodawca kieruje pracownikiemNie ma kierownictwa
Miejsce wykonywania pracyPracodawca wyznacza miejsce wykonywania pracyWykonawca sam decyduje o miejscu wykonywania pracy
WynagrodzenieWynagrodzenie jest wypłacane za czas pracyWynagrodzenie jest wypłacane za wykonanie dzieła
Odpowiedzialność za wynik pracyPracodawca odpowiada za wynik pracy pracownikaWykonawca odpowiada za wynik pracy
Zobowiązania pracownikaPracownik jest obowiązany do wykonywania pracy pod kierownictwem i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcęWykonawca jest obowiązany do należytego wykonania dzieła
Zobowiązania pracodawcyPracodawca jest obowiązany do zatrudnienia pracownika i wypłacania mu wynagrodzeniaZamawiający jest obowiązany do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy
Okres obowiązywaniaUmowa o pracę może być zawarta na czas nieokreślony lub na czas określonyUmowa o dzieło może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnePracodawca jest obowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia pracownikaWykonawca sam jest obowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia, które otrzymał
UrlopPracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowegoWykonawca nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego
Inne świadczeniaPracownik ma prawo do innych świadczeń pracowniczych, takich jak dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, odprawy i inneWykonawca nie ma prawa do innych świadczeń pracowniczych

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Umowa o pracę i umowa o dzieło to dwie podstawowe umowy, które regulują stosunki pracy w Polsce. Obie umowy mają na celu uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków stron, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. Umowa o pracę jest umową, która charakteryzuje się podporządkowaniem pracownika pracodawcy, natomiast umowa o dzieło jest umową, która charakteryzuje się samodzielnością wykonawcy dzieła.

Dodaj komentarz