Jakie zadania pełni zarządca sukcysyjny


Zarządca sukcesyjny to osoba fizyczna lub prawna, która zostaje powołana przez przedsiębiorcę do prowadzenia jego przedsiębiorstwa w spadku w przypadku jego śmierci. Zarządca sukcesyjny ma za zadanie zapewnić płynność działania przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności spadkowych.

Zarządca sukcesyjny pełni następujące funkcje:

  • Prowadzi przedsiębiorstwo w spadku zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
  • Zabezpiecza majątek przedsiębiorstwa w spadku.
  • Zajmuje się bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa, takimi jak: zawieranie i wykonywanie umów, obsługa kontrahentów, wypłata wynagrodzeń, uiszczanie podatków i składek ZUS.
  • Przygotowuje przedsiębiorstwo w spadku do sprzedaży lub przekazania.

Zarządcę sukcesyjnego powołuje przedsiębiorca w umowie o zarząd sukcesyjny lub w testamencie. Umowa o zarząd sukcesyjny może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego jest korzystne dla przedsiębiorcy, ponieważ zapewnia ciągłość działania przedsiębiorstwa w przypadku jego śmierci. Dzięki temu przedsiębiorca może mieć pewność, że jego firma nie zostanie zlikwidowana lub przejęta przez osoby trzecie, które nie są w stanie zapewnić jej prawidłowego funkcjonowania.

Zarządca sukcesyjny jest także korzystny dla spadkobierców, ponieważ pozwala im na skupienie się na formalnościach spadkowych, bez konieczności zajmowania się bieżącymi sprawami przedsiębiorstwa.

W przypadku braku zarządcy sukcesyjnego, przedsiębiorstwo w spadku będzie prowadzone przez spadkobierców. Jednakże, spadkobiercy mogą nie mieć odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do prowadzenia przedsiębiorstwa, co może doprowadzić do jego likwidacji lub spadku wartości.

Dodaj komentarz