Osoba fizyczna a osoba prawna – podobieństwa i różnice

Osoba fizyczna i osoba prawna to dwa podstawowe podmioty prawa, które różnią się między sobą pod względem wielu cech, takich jak:

CechaOsoba fizycznaOsoba prawna
Osobność prawnaNie posiadaPosiada
KapitałNie posiadaPosiada
Odpowiedzialność majątkowaOdpowiada całym swoim majątkiemOdpowiada tylko do wysokości wniesionego wkładu
Możliwość pozyskania kapitałuMoże pozyskać kapitał z pracy własnejMoże pozyskać kapitał z emisji akcji lub obligacji
Możliwość prowadzenia działalności gospodarczejMoże prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczejMoże prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki
OpodatkowaniePodatnik podatku dochodowego od osób fizycznychPodatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Osoba fizyczna

Osoba fizyczna to każdy człowiek, który ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna posiada osobowość prawną, co oznacza, że jest odrębnym podmiotem prawa od innych osób fizycznych.

Osoba fizyczna nie posiada kapitału. Jej majątek stanowi własność osobistą, która nie jest własnością osoby prawnej.

Osoba fizyczna odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Osoba fizyczna może pozyskać kapitał z pracy własnej.

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Osoba fizyczna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Osoba prawna

Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna posiada osobowość prawną, co oznacza, że jest odrębnym podmiotem prawa od osób fizycznych.

Osoba prawna posiada kapitał, który jest podzielony na udziały lub akcje.

Osoba prawna odpowiada tylko do wysokości wniesionego wkładu za swoje zobowiązania.

Osoba prawna może pozyskać kapitał z emisji akcji lub obligacji.

Osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki.

Osoba prawna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowanie

Osoba fizyczna i osoba prawna to dwa podstawowe podmioty prawa, które różnią się między sobą pod względem wielu cech. Wybór odpowiedniego podmiotu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji przedsiębiorcy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz