Czym są organizacje pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) to organizacje pozarządowe, które działają na rzecz dobra publicznego. OPP mogą być stowarzyszeniami, fundacjami lub innymi formami organizacyjnymi, które spełniają określone wymogi ustawowe.

Wymagania dla OPP

Aby organizacja mogła uzyskać status OPP, musi spełnić następujące wymogi:

 • Mieć siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Mieć statut, który określa cele i sposoby ich realizacji
 • Posiadać organy statutowe
 • Posiadać fundusz statutowy
 • Prowadzić działalność pożytku publicznego

Zasady działania

Organizacje pożytku publicznego działają na podstawie statutu, który określa ich cele i sposoby ich realizacji. Cele OPP muszą być zgodne z interesem publicznym.

Organizacje pożytku publicznego mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale muszą wyodrębnić jej wyniki finansowo-prawne i przeznaczyć je na cele statutowe.

Organizacje pożytku publicznego mogą otrzymywać dotacje i darowizny od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.

Uprawnienia OPP

Organizacje pożytku publicznego mają następujące uprawnienia:

 • Mogą otrzymywać dotacje i darowizny
 • Mogą prowadzić działalność gospodarczą
 • Mogą korzystać z ulg podatkowych
 • Mogą korzystać z finansowania z budżetu państwa

Przykłady OPP

Do przykładów OPP należą:

 • Stowarzyszenia, takie jak:
  • Polski Czerwony Krzyż
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  • Związek Harcerstwa Polskiego
 • Fundacje, takie jak:
  • Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  • Fundacja „Pomóż im”
  • Fundacja „Akogo?”

Podsumowanie

Organizacje pożytku publicznego to ważna część społeczeństwa obywatelskiego. Działalność OPP przyczynia się do rozwoju społeczeństwa i poprawy jakości życia.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz