Jednolity plik kontrolny – co to jest i jak go sporządzić?

Jednolity plik kontrolny (JPK) to standard wymiany danych księgowych. Jest to plik, który zawiera dane o fakturach, rejestrach VAT, ewidencji przychodów i kosztów oraz innych dokumentach księgowych.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Rodzaje JPK

Istnieją różne rodzaje JPK, które różnią się między sobą pod względem zakresu danych, które zawierają. Do najpopularniejszych rodzajów JPK należą:

 • JPK_VAT – zawiera dane o fakturach VAT, rejestrach VAT oraz innych dokumentach związanych z VAT.
 • JPK_FA – zawiera dane o fakturach, które nie są dokumentami związanymi z VAT.
 • JPK_VAT-7M – zawiera dane o fakturach VAT dla rozliczeń miesięcznych.
 • JPK_VAT-7K – zawiera dane o fakturach VAT dla rozliczeń kwartalnych.
 • JPK_V7M z deklaracją – zawiera dane o fakturach VAT, deklarację VAT-7M oraz inne dane niezbędne do rozliczenia VAT.
 • JPK_V7K z deklaracją – zawiera dane o fakturach VAT, deklarację VAT-7K oraz inne dane niezbędne do rozliczenia VAT.

Sporządzenie JPK

JPK można sporządzić na dwa sposoby:

 • Ręcznie – w tym przypadku należy ręcznie wprowadzić dane do pliku JPK.
 • Automatycznie – w tym przypadku można skorzystać z narzędzia do generowania JPK, które zaimportuje dane z systemu księgowego.

Wysyłanie JPK

JPK należy wysłać do urzędu skarbowego za pomocą systemu e-Deklaracje.

Terminy wysyłki JPK

Terminy wysyłki JPK zależą od rodzaju JPK i formy opodatkowania.

Podsumowanie

Jednolity plik kontrolny to obowiązkowy dokument dla przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do prowadzenia księgowości. Sporządzenie JPK jest niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatków.

Dodatkowe informacje

Oprócz JPK, przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do sporządzania innych dokumentów księgowych, takich jak:

 • Księga przychodów i rozchodów
 • Księga rachunkowa
 • Ewidencja przychodów i kosztów (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Warto zapoznać się z przepisami prawa podatkowego, aby dowiedzieć się, jakie dokumenty księgowe są obowiązkowe dla danej formy opodatkowania.

Dodaj komentarz