Podatki dla początkujących przedsiębiorców prowadzących JDG

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania podatków. Jakie podatki musi płacić początkujący przedsiębiorca prowadzący JDG?

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawowym podatkiem, który musi płacić każdy przedsiębiorca, jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Przedsiębiorca prowadzący JDG może wybrać jedną z następujących form opodatkowania:

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek płacony jest w stałej wysokości, która zależy od rodzaju prowadzonej działalności.
 • Uproszczona działalność gospodarcza (UoDG) – podatek płacony jest według stawki 19% od dochodu.
 • Podatek liniowy – podatek płacony jest według stawki 19% od przychodu.
 • Ogólny system opodatkowania (tzw. księgowość pełna) – podatek płacony jest według stawki 17% od dochodu do kwoty 120 000 zł i 32% od dochodu powyżej tej kwoty.

Podatek od towarów i usług

Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług opodatkowanych VAT, są zobowiązani do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT. Stawki podatku VAT w Polsce wynoszą:

 • 23% – stawka podstawowa
 • 8% – stawka obniżona
 • 5% – stawka obniżona dla niektórych towarów i usług
 • 0% – stawka zwolniona

Ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych ulg podatkowych, które pozwalają obniżyć wysokość podatku. Do najpopularniejszych ulg podatkowych dla przedsiębiorców należą:

 • Ulga na start – ulga dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ulga daje prawo do zwolnienia z podatku dochodowego na okres 6 miesięcy.
 • Karta Dużej Rodziny – ulga dla przedsiębiorców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Ulga daje prawo do zniżki na składki ZUS.
 • Ulga na amortyzację – ulga dla przedsiębiorców, którzy nabyli środek trwały. Ulga pozwala obniżyć podstawę opodatkowania o wartość odpisów amortyzacyjnych.

Podsumowanie

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania podatków. Przedsiębiorca prowadzący JDG powinien zapoznać się z przepisami prawa podatkowego, aby wybrać odpowiednią formę opodatkowania i skorzystać z przysługujących mu ulg.

Dodatkowe informacje

Oprócz podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy mogą być zobowiązani do uiszczania innych podatków, takich jak:

 • Podatek od nieruchomości – podatek od gruntów, budynków i budowli.
 • Podatek od środków transportu – podatek od samochodów osobowych, ciężarowych i motocykli.
 • Podatek od spadków i darowizn – podatek od nabycia majątku w drodze spadku lub darowizny.

Warto zapoznać się z przepisami prawa podatkowego, aby prawidłowo wypełniać obowiązki podatkowe.

Dodaj komentarz