Jednoosobowa działalność gospodarcza – co to jest i jak ją założyć?

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to forma prawna, w której przedsiębiorca prowadzi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

  • Prosta i szybka rejestracja – rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna i może być dokonana przez internet.
  • Łatwe zarządzanie – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie jedynym pracownikiem i właścicielem firmy.
  • Ograniczona odpowiedzialność majątkowa – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada za zobowiązania firmy tylko swoim majątkiem osobistym w zakresie nieprzekraczającym wysokości kapitału zakładowego.

Wady jednoosobowej działalności gospodarczej

  • Ograniczona możliwość pozyskania kapitału – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma ograniczone możliwości pozyskania kapitału na rozwój firmy.
  • Ograniczona możliwość zatrudnienia pracowników – przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może zatrudniać pracowników, ale jest to ograniczone do 5 osób.

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Aby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można złożyć online, przez internet lub osobiście w urzędzie gminy.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Wypełniony formularz CEIDG-1
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 100 zł

Po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca otrzyma numer NIP i REGON. W ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca otrzyma z urzędu skarbowego decyzję o nadaniu numeru NIP.

Podsumowanie

Jednoosobowa działalność gospodarcza to prosta i szybka forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to dobra opcja dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą na niewielką skalę.

Dodaj komentarz