Ulga podatkowa – co to jest i jak z niej skorzystać?

Ulga podatkowa to przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Rodzaje ulg podatkowych

W Polsce istnieją różne rodzaje ulg podatkowych, które można podzielić na następujące grupy:

  • Ulgi przedmiotowe – dotyczą konkretnych wydatków lub kategorii dochodów, np. ulga na dziecko, ulga rehabilitacyjna, ulga na internet.
  • Ulgi rodzinne – przysługują osobom, które wychowują dzieci, np. ulga na dzieci, ulga na opiekę nad dzieckiem, ulga na żłobki i kluby dziecięce.
  • Ulgi społeczne – przysługują osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej, np. ulga na internet, ulga rehabilitacyjna, ulga na powrót do zdrowia.
  • Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców – przysługują przedsiębiorcom, np. ulga na roboty budowlane, ulga na zakup środka trwałego, ulga na stworzenie miejsca pracy.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak skorzystać z ulgi podatkowej?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy spełnić określone warunki, które są określone w przepisach prawa podatkowego. W przypadku niektórych ulg należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego.

Przykłady ulg podatkowych

  • Ulga na dziecko – przysługuje rodzicom na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko kontynuuje naukę. Wysokość ulgi to 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko, 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko i 166,67 zł miesięcznie na trzecie dziecko.
  • Ulga rehabilitacyjna – przysługuje osobom niepełnosprawnym, które poniosły wydatki na cele rehabilitacyjne lub leczenie. Wysokość ulgi zależy od rodzaju poniesionych wydatków.
  • Ulga na internet – przysługuje na wydatki poniesione na zakup i instalację internetu w domu. Wysokość ulgi to 100 zł rocznie.

Podsumowanie

Ulgi podatkowe to przywileje, z których mogą skorzystać podatnicy. Warto zapoznać się z przepisami prawa podatkowego, aby sprawdzić, czy przysługuje nam prawo do skorzystania z jakiejś ulgi.

Dodaj komentarz