Czy wirtualne biuro jest legalne?

Wirtualne biuro to usługa, która polega na udostępnieniu firmie adresu biurowego oraz innych usług administracyjnych, takich jak odbiór i wysyłanie poczty, obsługa telefoniczna, czy rezerwacja sal konferencyjnych.

W Polsce wirtualne biuro jest w pełni legalne. W 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie (II FSK 3549/13), w którym stwierdził, że wirtualne biuro może być siedzibą firmy.

Oznacza to, że firma może zarejestrować swoją działalność pod adresem wirtualnego biura. W praktyce oznacza to, że na wizytówkach, w dokumentach firmowych, czy na stronach internetowych firmy, może widnieć adres wirtualnego biura.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Warunki legalności wirtualnego biura

Aby wirtualne biuro było legalne, musi spełniać następujące warunki:

  • Biuro wirtualne musi być zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
  • Biuro wirtualne musi posiadać umowę z firmą, dla której świadczy usługi wirtualnego biura.
  • Biuro wirtualne musi udostępniać firmie adres biurowy, który jest jej adresem siedziby.
  • Biuro wirtualne musi odbierać i przesyłać korespondencję firmową.

Skąd wątpliwości?

Dążenia do rejestracji działalności gospodarczej pod adresem wirtualnego biura budziły wątpliwości wśród niektórych urzędników. Dotyczyły one głównie kwestii, czy wirtualne biuro może spełniać wymogi dotyczące siedziby firmy. Możliwe przyczyny wątpliwości co do legalności wirtualnych biur:

  • Niska świadomość urzędników co do możliwości rejestracji działalności gospodarczej pod adresem wirtualnego biura.
  • Obawa przed wykorzystywaniem wirtualnych biur do celów nielegalnych.
  • Niski poziom wiedzy przedsiębiorców na temat wirtualnych biur.

Omówienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie legalności wirtualnych biur

W wyroku z dnia 2 grudnia 2014 roku (II FSK 3549/13) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wirtualne biuro może być siedzibą firmy.

Sąd uznał, że przepis art. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, który definiuje pojęcie siedziby firmy, nie wyklucza możliwości zarejestrowania firmy pod adresem wirtualnego biura.

Sąd wskazał, że siedziba firmy to miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą. W przypadku wirtualnego biura przedsiębiorca prowadzi swoją działalność gospodarczą w miejscu, w którym znajduje się jego siedziba, a więc w miejscu, w którym jest zarejestrowany.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego uchylił wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w którym sąd uznał, że wirtualne biuro nie może być siedzibą firmy.

Podsumowanie

Wirtualne biuro to nowoczesne rozwiązanie, które może być korzystne dla wielu firm. Jest to szczególnie korzystna opcja dla firm, które chcą obniżyć koszty prowadzenia działalności, uzyskać prestiżowy adres biurowy, czy zwiększyć mobilność.

Obecnie w Polsce wirtualne biuro jest w pełni legalne. Firma może zarejestrować swoją działalność pod adresem wirtualnego biura.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz