Pod jakie urzędy podlega adres naszego biura?

Wirtualne biuro to usługa, która polega na udostępnieniu firmie adresu biurowego oraz innych usług administracyjnych, takich jak odbiór i wysyłanie poczty, obsługa telefoniczna, czy rezerwacja sal konferencyjnych. Adres wirtualnego biura jest adresem siedziby firmy. Oznacza to, że firma zarejestrowana pod adresem wirtualnego biura podlega pod urzędy właściwe dla tego adresu. Urzędy właściwe dla adresu wirtualnego … Dowiedz się więcej