Różnica między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym

Rok podatkowy i rok obrotowy to dwa pojęcia, które są często używane zamiennie, jednakże mają one odmienne znaczenie.

Rok podatkowy to okres, za który podatnik jest obowiązany do rozliczenia się z podatku dochodowego. W Polsce rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czyli trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Rok obrotowy to okres, za który jednostka gospodarcza prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe. Rok obrotowy może pokrywać się z rokiem kalendarzowym, ale może być również inny.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Różnice między rokiem podatkowym a rokiem obrotowym:

CechaRok podatkowyRok obrotowy
Okres1 rok kalendarzowyOkres określony w statucie lub umowie
RegulacjaUstawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnychUstawa o rachunkowości
ObowiązkiRozliczenie z podatku dochodowegoProwadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych
WyjątkiNie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczejDopuszczalne jest wydłużenie roku obrotowego do 15 miesięcy

Przykłady:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została założona 1 lipca 2022 roku. W statucie spółki określono, że rok obrotowy będzie trwał od 1 lipca do 30 czerwca. W związku z tym rok obrotowy spółki za rok 2022 będzie trwał od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.
  • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W związku z tym osoba ta będzie rozliczać się z podatku dochodowego za rok 2023 w terminie do 30 kwietnia 2024 roku.

Podsumowanie

Rok podatkowy i rok obrotowy to dwa pojęcia, które należy odróżniać. Rok podatkowy to okres, za który podatnik jest obowiązany do rozliczenia się z podatku dochodowego, natomiast rok obrotowy to okres, za który jednostka gospodarcza prowadzi księgi rachunkowe i sporządza sprawozdania finansowe.

Dodaj komentarz