Co to jest i kiedy wpisać GTU na fakturze?

GTU, czyli grupowanie towarów i usług, to klasyfikacja stworzona przez Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia identyfikacji transakcji podlegających szczególnym regulacjom podatkowym. GTU obejmuje 13 kategorii, które podzielone są na dwie grupy:

 • GTU 1-7 – dotyczą towarów i usług, które są szczególnie narażone na nadużycia podatkowe,
 • GTU 8-13 – dotyczą towarów i usług, które są objęte szczególnymi regulacjami podatkowymi, takimi jak podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych.

Kiedy wpisać GTU na fakturze?

Obowiązek wpisywania GTU na fakturze dotyczy czynnych podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymienionych w GTU. Obowiązek ten dotyczy wszystkich faktur wystawianych od 1 października 2020 roku.

GTU należy wpisać w części ewidencyjnej faktury VAT. Wpisać należy kod GTU, który odpowiada danej transakcji. W przypadku transakcji, które nie mieszczą się w żadnej z kategorii GTU, należy wpisać kod „0”.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Przykłady wpisywania GTU na fakturze:

 • Sprzedaż paliwa płynnego – należy wpisać kod GTU 2.
 • Sprzedaż alkoholu – należy wpisać kod GTU 1.
 • Sprzedaż wyrobów tytoniowych – należy wpisać kod GTU 4.
 • Sprzedaż pojazdów i części – należy wpisać kod GTU 7.
 • Usługi budowlane – należy wpisać kod GTU 8.

Wyjątki od obowiązku wpisywania GTU na fakturze:

Obowiązek wpisywania GTU na fakturze nie dotyczy:

 • faktur wystawianych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
 • faktur wystawianych w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności rolniczej,
 • faktur wystawianych w związku z czynnościami wykonywanymi w ramach działalności leśnej,
 • faktur wystawianych w związku z czynnościami wykonywanymi w związku z wykonywaniem zadań publicznych,
 • faktur wystawianych w związku z czynnościami wykonywanymi w związku z działalnością gospodarczą zarejestrowaną w systemie wzorcowym.

Podsumowanie

GTU to klasyfikacja stworzona przez Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia identyfikacji transakcji podlegających szczególnym regulacjom podatkowym. Obowiązek wpisywania GTU na fakturze dotyczy wszystkich czynnych podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymienionych w GTU.

Dodaj komentarz