Wskaźniki rentowności firmy – zobacz co pokazują

Rentowność to zdolność firmy do generowania zysków. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników finansowych, który pozwala ocenić efektywność działania firmy. Wskaźniki rentowności mogą być obliczane na różnych poziomach, takich jak:

 • rentowność sprzedaży, która pokazuje ile zysku generuje każda złotówka sprzedaży,
 • rentowność aktywów, która pokazuje ile zysku generuje każdy złoty aktywów,
 • rentowność kapitału własnego, która pokazuje ile zysku generuje każdy złoty kapitału własnego.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Wskaźniki rentowności sprzedaży

Wskaźniki rentowności sprzedaży pokazują ile zysku generuje każda złotówka sprzedaży. Do najważniejszych wskaźników rentowności sprzedaży należą:

 • Marża brutto, czyli stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży.
 • Marża netto, czyli stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży.
 • Roczna stopa zwrotu z inwestycji, czyli stosunek zysku netto do nakładów inwestycyjnych.

Wskaźniki rentowności aktywów

Wskaźniki rentowności aktywów pokazują ile zysku generuje każdy złoty aktywów. Do najważniejszych wskaźników rentowności aktywów należą:

 • Rentowność aktywów całkowitych, czyli stosunek zysku netto do aktywów całkowitych.
 • Rentowność aktywów obrotowych, czyli stosunek zysku netto do aktywów obrotowych.
 • Rentowność aktywów trwałych, czyli stosunek zysku netto do aktywów trwałych.

Wskaźniki rentowności kapitału własnego

Wskaźniki rentowności kapitału własnego pokazują ile zysku generuje każdy złoty kapitału własnego. Do najważniejszych wskaźników rentowności kapitału własnego należą:

 • Rentowność kapitału własnego, czyli stosunek zysku netto do kapitału własnego.
 • Rentowność aktywów netto, czyli stosunek zysku netto do aktywów netto.
 • Stopa zwrotu z aktywów, czyli stosunek zysku netto do aktywów.

Interpretacja wskaźników rentowności

Wskaźniki rentowności powinny być interpretowane w kontekście branży, w której działa firma. Wskaźniki rentowności firm z tej samej branży mogą się znacznie różnić.

Wysokie wskaźniki rentowności mogą być sygnałem, że firma działa efektywnie i generuje duże zyski. Jednakże, wysokie wskaźniki rentowności mogą być również wynikiem jednorazowych zdarzeń, takich jak sprzedaż aktywów lub zysk z nietypowych operacji.

Niski wskaźniki rentowności mogą być sygnałem, że firma działa nieefektywnie i generuje niskie zyski. Niski wskaźniki rentowności mogą być również wynikiem czynników zewnętrznych, takich jak konkurencja lub zmiany gospodarcze.

Podsumowanie

Wskaźniki rentowności są ważnym narzędziem do oceny efektywności działania firmy. Pozwalają one na porównywanie wyników firmy z innymi firmami w tej samej branży.

Dobrze zarządzana firma powinna charakteryzować się wysokimi wskaźnikami rentowności. Jednakże, należy pamiętać, że wskaźniki rentowności powinny być interpretowane w kontekście branży, w której działa firma.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz