Weksel własny i trasowany – czym się różnią ?

Weksel to papier wartościowy, który stanowi zobowiązanie wystawcy do zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie i miejscu. Wyróżnia się dwa rodzaje weksli: weksel własny i weksel trasowany.

Weksel własny to weksel, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia kwoty określonej na wekslu. Weksel własny jest dokumentem abstrakcyjnym, co oznacza, że jego ważność nie zależy od istnienia zobowiązania podstawowego, na którym opiera się.

Weksel trasowany to weksel, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia kwoty określonej na wekslu innej osobie, zwanej trasatem. Trasat jest zobowiązany do zapłacenia weksla remitentowi, czyli osobie, na rzecz której został wystawiony weksel.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podstawy prawne

Regulacje dotyczące weksli zawarte są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o wekslu.

Różnice między wekslem własnym a trasowanym

CechaWeksel własnyWeksel trasowany
WystawcaZobowiązuje się do zapłatyZobowiązuje się do zapłacenia innej osobie
TrasatNie występujeZobowiązany do zapłaty weksla
RemitentNie występujeOsoba, na rzecz której został wystawiony weksel
Podstawa prawnaArt. 1 ustawy o weksluArt. 2 ustawy o wekslu

Przykłady

  • Weksel własny:

Ja, Jan Kowalski, zobowiązuję się zapłacić 1000 zł. Warszawa, 2023-07-20. Jan Kowalski

  • Weksel trasowany:

Ja, Jan Kowalski, trasuję na Pana, Panie Nowak, zapłatę 1000 zł. Warszawa, 2023-07-20. Jan Kowalski

Podsumowanie

Weksel własny i trasowany to dwa rodzaje weksli, które różnią się między sobą podmiotem zobowiązanym do zapłaty. W przypadku weksla własnego wystawca jest jednocześnie dłużnikiem. W przypadku weksla trasowanego wystawca jest zobowiązany do zapłacenia innej osobie, zwanej trasatem.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz