Czy można utworzyć jednoosobową spółkę akcyjną?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie, nie można. Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która może być utworzona przez co najmniej dwóch akcjonariuszy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy spółka jest utworzona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku, akcjonariuszem spółki akcyjnej może być tylko ta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymagania dotyczące utworzenia spółki akcyjnej

Aby utworzyć spółkę akcyjną, należy spełnić następujące wymagania:

 • Założycielem spółki może być co najmniej dwóch akcjonariuszy.
 • Kapitał zakładowy spółki musi wynosić co najmniej 50 000 zł.
 • Spółka musi mieć dwóch członków zarządu.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak utworzyć spółkę akcyjną?

Proces utworzenia spółki akcyjnej składa się z następujących etapów:

 1. Sporządzenie umowy spółki.
 2. Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki.
 3. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Umowa spółki

Umowa spółki akcyjnej powinna zawierać następujące informacje:

 • Nazwa spółki
 • Siedziba spółki
 • Przedmiot działalności spółki
 • Kapitał zakładowy spółki
 • Liczba i rodzaj akcji
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 • Sposób reprezentacji spółki

Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy spółki

Wkłady na kapitał zakładowy spółki mogą być wnoszone w pieniądzu, rzeczach lub prawach. Wkłady w pieniądzu muszą być wniesione w całości w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki w KRS. Wkłady w rzeczach lub prawach muszą być wniesione w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki w KRS.

Rejestracja spółki w KRS

Wniosek o rejestrację spółki akcyjnej w KRS należy złożyć do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • Umowę spółki
 • Protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego umowę spółki
 • Zaświadczenie o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy spółki
 • Oświadczenie o powołaniu członków zarządu spółki
 • **Opłatę sądową za wpis do KRS

Podsumowanie

Jednoosobowa spółka akcyjna nie jest możliwa. Spółka akcyjna może być utworzona przez co najmniej dwóch akcjonariuszy. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy spółka jest utworzona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz