Jak zgłosić zmianę wspólnika w KRS?

Zgłoszenie zmiany wspólnika w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest obowiązkowe w przypadku każdej zmiany, która dotyczy składu wspólników spółki. Zmianą wspólnika może być na przykład:

 • Dołączenie nowego wspólnika
 • Wykluczenie wspólnika
 • Zmiana udziałów wspólnika

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Kto zgłasza zmianę wspólnika w KRS?

Zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS składa osoba uprawniona do reprezentacji spółki. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest to zarząd spółki, a w przypadku spółki jawnej i partnerskiej każdy ze wspólników.

Jakie dokumenty należy złożyć do KRS?

Do zgłoszenia zmiany wspólnika w KRS należy złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpis zmiany wspólnika
 • Odpis aktu notarialnego, w którym dokonano zmiany wspólnika
 • **Opłata sądowa za wpis do KRS

Wniosek o wpis zmiany wspólnika

Wniosek o wpis zmiany wspólnika należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-Z1. Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • Numer KRS spółki
 • Rodzaj zmiany wspólnika
 • Dane nowego wspólnika lub danych wspólnika, którego udziały zostały zmienione
 • **Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji spółki

Odpis aktu notarialnego, w którym dokonano zmiany wspólnika

Do wniosku o wpis zmiany wspólnika należy dołączyć odpis aktu notarialnego, w którym dokonano zmiany wspólnika. Akt notarialny powinien zawierać następujące informacje:

 • Dane spółki
 • Dane wspólników przed zmianą
 • Dane wspólników po zmianie
 • **Podpis notariusza

Opłata sądowa za wpis do KRS

Za wpis zmiany wspólnika do KRS należy uiścić opłatę sądową w wysokości 350 zł. Opłatę można uiścić na konto sądu lub w kasie sądu.

Sposób złożenia dokumentów do KRS

Dokumenty do zgłoszenia zmiany wspólnika w KRS można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

W formie papierowej

Dokumenty należy złożyć w siedzibie sądu rejestrowego, właściwego dla siedziby spółki.

W formie elektronicznej

Dokumenty można złożyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Termin na zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS

Zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Postępowanie sądu rejestrowego

Sąd rejestrowy rozpatruje wniosek o wpis zmiany wspólnika w terminie 7 dni od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmiany wspólnika do KRS.

Podsumowanie

Zgłoszenie zmiany wspólnika w KRS jest obowiązkiem każdej spółki, która dokonała zmiany składu wspólników. Zgłoszenie należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz