Czym jest umowa inwestycyjna?

Umowa inwestycyjna to umowa cywilnoprawna, która reguluje relacje między inwestorem a przedsiębiorcą, w którego działalność inwestor zamierza zaangażować swój kapitał. Umowa ta może być zawarta między przedsiębiorcami, między przedsiębiorcą a konsumentem, a także między dwoma lub więcej konsumentami.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Celem umowy inwestycyjnej jest zapewnienie inwestorowi zwrotu jego zainwestowanego kapitału oraz uzyskania przez niego udziału w zyskach osiąganych przez przedsiębiorstwo.

Zakres umowy inwestycyjnej może być dowolny, a strony umowy mogą swobodnie kształtować jej treść. Umowa powinna zawierać następujące elementy:

 • Określenie stron umowy
 • Określenie przedmiotu umowy
 • Określenie praw i obowiązków stron umowy
 • Określenie czasu trwania umowy
 • Określenie sposobu rozwiązania umowy

Umowa inwestycyjna może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Zalety umowy inwestycyjnej to:

 • Możliwość uzyskania kapitału na rozwój działalności gospodarczej
 • Możliwość pozyskania wiedzy i doświadczenia inwestora
 • Możliwość zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wady umowy inwestycyjnej to:

 • Możliwość utraty kontroli nad przedsiębiorstwem
 • Możliwość uzależnienia od inwestora

Podsumowanie

Umowa inwestycyjna to ważne narzędzie dla przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać kapitał na rozwój swojej działalności. Umowa ta może być korzystna dla obu stron, ponieważ inwestor uzyskuje zwrot swojego zainwestowanego kapitału, a przedsiębiorca pozyskawa niezbędny kapitał na rozwój swojej działalności.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodatkowe informacje

Umowa inwestycyjna jest często nazywana umową venture capital lub umową private equity.

Rodzaje umów inwestycyjnych

Istnieją różne rodzaje umów inwestycyjnych, które różnią się między sobą sposobem zaangażowania inwestora w działalność przedsiębiorstwa.

Najczęściej spotykane rodzaje umów inwestycyjnych to:

 • Umowa o nabycie udziałów lub akcji
 • Umowa o udzielenie pożyczki
 • Umowa o partnerstwie inwestycyjnym
 • Umowa o zarządzaniu

Umowa o nabycie udziałów lub akcji

Umowa o nabycie udziałów lub akcji to umowa, w ramach której inwestor nabywa udziały lub akcje w przedsiębiorstwie. Inwestor staje się wówczas współwłaścicielem przedsiębiorstwa i ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa oraz do decydowania o jego losach.

Umowa o udzielenie pożyczki

Umowa o udzielenie pożyczki to umowa, w ramach której inwestor udziela przedsiębiorstwu pożyczki. Inwestor nie staje się wówczas współwłaścicielem przedsiębiorstwa, ale ma prawo do zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.

Umowa o partnerstwie inwestycyjnym

Umowa o partnerstwie inwestycyjnym to umowa, w ramach której inwestor i przedsiębiorca wspólnie inwestują w działalność przedsiębiorstwa. Inwestor może na przykład zainwestować kapitał, a przedsiębiorca swój czas i wiedzę.

Umowa o zarządzaniu

Umowa o zarządzaniu to umowa, w ramach której inwestor powierza zarządzanie przedsiębiorstwem przedsiębiorcy. Inwestor nie staje się wówczas współwłaścicielem przedsiębiorstwa, ale ma prawo do nadzoru nad jego działalnością.

Dodaj komentarz