Macierz BCG – jak pomaga?

Macierz BCG, znana również jako macierz wzrostu udziału, to narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących ich portfela produktów lub usług. Macierz ta opiera się na ocenie dwóch czynników:

 • Tempa wzrostu rynku – określa, jak szybko rośnie rynek, na którym działa przedsiębiorstwo.
 • Udziału w rynku – określa, jak duży udział przedsiębiorstwo ma w danym rynku.

Na podstawie oceny tych dwóch czynników, wszystkie produkty lub usługi przedsiębiorstwa są przyporządkowane do jednego z czterech kwadratów macierzy:

 • Gwiazdki – produkty lub usługi o wysokim tempie wzrostu rynku i wysokim udziale w rynku. Są to produkty lub usługi, które generują znaczne zyski i mają potencjał do dalszego wzrostu.
 • Dojne krowy – produkty lub usługi o wysokim tempie wzrostu rynku, ale niskim udziale w rynku. Są to produkty lub usługi, które generują znaczne zyski, ale mają ograniczony potencjał do dalszego wzrostu.
 • Znaki zapytania – produkty lub usługi o niskim tempie wzrostu rynku, ale wysokim udziale w rynku. Są to produkty lub usługi, które wymagają znacznych inwestycji, aby zwiększyć swoją atrakcyjność.
 • Pierwszeństwa – produkty lub usługi o niskim tempie wzrostu rynku i niskim udziale w rynku. Są to produkty lub usługi, które należy wycofać z działalności.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Jak Macierz BCG pomaga przedsiębiorstwom?

Macierz BCG pomaga przedsiębiorstwom w następujących obszarach:

 • Identyfikacja produktów lub usług o największym potencjale – Macierz BCG pomaga przedsiębiorstwom w identyfikacji produktów lub usług, które mają największy potencjał do generowania zysków i rozwoju.
 • Opracowywanie strategii dla poszczególnych produktów lub usług – Macierz BCG pomaga przedsiębiorstwom w opracowywaniu strategii dla poszczególnych produktów lub usług, w zależności od ich pozycji w macierzy.
 • Podejmowanie decyzji strategicznych – Macierz BCG może pomóc przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych, takich jak inwestycje, wycofanie produktów lub usług z rynku lub rozwój nowych produktów lub usług.

Zalety i wady Macierzy BCG

Macierz BCG ma wiele zalet, w tym:

 • Jest to proste i łatwe do zrozumienia narzędzie
 • Pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych
 • Pomaga przedsiębiorstwom w identyfikacji produktów lub usług o największym potencjale

Macierz BCG ma również kilka wad, w tym:

 • Ocena tempa wzrostu rynku i udziału w rynku może być subiektywna
 • Macierz nie bierze pod uwagę czynników finansowych

Jak przeprowadzić analizę Macierzy BCG?

Aby przeprowadzić analizę Macierzy BCG, należy wykonać następujące kroki:

 1. Określenie produktów lub usług
 2. Ocena tempa wzrostu rynku
 3. Ocena udziału w rynku
 4. Przyporządkowanie produktów lub usług do kwadratów macierzy
 5. Wypracowanie wniosków i rekomendacji

Podsumowanie

Macierz BCG to popularne narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących ich portfela produktów lub usług. Macierz ta jest prosta i łatwa do zrozumienia, ale należy pamiętać o jej ograniczeniach.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Dodaj komentarz