Macierz McKinseya (Macierz GE)

Macierz McKinseya, zwana także macierzą atrakcyjności produktu lub sektora, jest narzędziem planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom określić strategię dla poszczególnych jednostek biznesowych. Macierz ta opiera się na ocenie atrakcyjności rynku oraz pozycji konkurencyjnej firmy w tym rynku.

Poszukujesz adresu do rejestracji firmy w Poznaniu? Skorzystaj z usług Wirtualne Biuro Poznań! To nie tylko możliwość rejestracji firmy w prestiżowej lokalizacji, ale również coworking Poznań, czyli przestrzeń biznesowa do organizacji spotkań i biuro na godziny. Zapoznaj się z ofertą.

Jak działa macierz McKinseya?

Macierz McKinseya składa się z dwóch wymiarów:

 • Atrakcyjność rynku – ocenia się na podstawie takich czynników, jak:
  • Rozmiar rynku
  • Tempo wzrostu rynku
  • Konkurencja
  • Bariery wejścia na rynek
  • Zagrożenia zewnętrzne
 • Pozycja konkurencyjna – ocenia się na podstawie takich czynników, jak:
  • Udział w rynku
  • Jakość produktu lub usługi
  • Ceny
  • Marka
  • Zarządzanie
  • Potencjał innowacyjny

Jakie są cztery kwadraty macierzy McKinseya?

Na podstawie oceny dwóch wymiarów, wszystkie jednostki biznesowe są przyporządkowane do jednego z czterech kwadratów macierzy:

 • Gwiazdki – jednostki biznesowe o wysokiej atrakcyjności rynku i wysokiej pozycji konkurencyjnej. Są to jednostki biznesowe, które generują znaczne zyski i mają potencjał do dalszego wzrostu.
 • Dojnych krów – jednostki biznesowe o wysokiej atrakcyjności rynku, ale niskiej pozycji konkurencyjnej. Są to jednostki biznesowe, które generują znaczne zyski, ale mają ograniczony potencjał do dalszego wzrostu.
 • Znaki zapytania – jednostki biznesowe o niskiej atrakcyjności rynku, ale wysokiej pozycji konkurencyjnej. Są to jednostki biznesowe, które wymagają znacznych inwestycji, aby zwiększyć swoją atrakcyjność.
 • Pierwszeństwa – jednostki biznesowe o niskiej atrakcyjności rynku i niskiej pozycji konkurencyjnej. Są to jednostki biznesowe, które należy wycofać z działalności.

Jakie są zalety macierzy McKinseya?

Macierz McKinseya jest popularnym narzędziem planowania strategicznego, które oferuje wiele zalet, w tym:

 • Pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych
 • Pomaga przedsiębiorstwom w identyfikacji jednostek biznesowych o największym potencjale
 • Pomaga przedsiębiorstwom w identyfikacji jednostek biznesowych wymagających zmian

Jakie są wady macierzy McKinseya?

Macierz McKinseya ma również kilka wad, w tym:

 • Ocena atrakcyjności rynku i pozycji konkurencyjnej może być subiektywna
 • Macierz nie bierze pod uwagę czynników finansowych

Jak przeprowadzić analizę macierzy McKinseya?

Aby przeprowadzić analizę macierzy McKinseya, należy wykonać następujące kroki:

 1. Określenie jednostek biznesowych
 2. Ocena atrakcyjności rynku
 3. Ocena pozycji konkurencyjnej
 4. Przyporządkowanie jednostek biznesowych do kwadratów macierzy
 5. Wypracowanie wniosków i rekomendacji

Przykład zastosowania macierzy McKinseya

Przykładowo, firma produkująca samochody może zastosować macierz McKinseya do określenia strategii dla poszczególnych modeli samochodów. Modele samochodów o wysokiej atrakcyjności rynku i wysokiej pozycji konkurencyjnej, takie jak flagowe modele, powinny być traktowane jako gwiazdy. Modele samochodów o wysokiej atrakcyjności rynku, ale niskiej pozycji konkurencyjnej, takie jak nowe modele, powinny być traktowane jako dojne krowy. Modele samochodów o niskiej atrakcyjności rynku, ale wysokiej pozycji konkurencyjnej, takie jak samochody specjalistyczne, powinny być traktowane jako znaki zapytania. Modele samochodów o niskiej atrakcyjności rynku i niskiej pozycji konkurencyjnej, takie jak samochody przestarzałe, powinny być traktowane jako pierwszeństwa.

Potrzebujesz adresu rejestracyjnego i przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Podsumowanie

Macierz McKinseya jest to narzędzie planowania strategicznego, które pomaga przedsiębiorstwom w podejmowaniu decyzji strategicznych. Macierz ta opiera się na ocenie atrakcyjności rynku oraz pozycji konkurencyjnej firmy w tym rynku.

Dodaj komentarz